Gunnarsby lanthandel är en medlemsägd butik i Gunnarsbyn, Råne älvdal.

Lanthandeln är utöver butik även ombud för bland annat Systembolaget, Apoteket, Bussgods, Svenska spel mfl. Sortimentet är en mix av Menigos Nära Dej-koncept och lokala producenter inom bland annat chark, mejeri och bröd. Målsättningen är att bygdens befolkning själva ska kunna påverka utbudet.

Välkommen!

 

Tack vare stöd från Landsbygdsprogrammet som delvis finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling har renovering av tak, fönster, dörrar, ytterbro samt lagerdel kunna genomföras.