Styrelse

Styrelse

Styrelse vald vid årsstämma 2018:

  • Ordförande - Jenny Engström, Gunnarsbyn
  • Vice ordf - Sofia Hedlund, Sörbyn
  • Sekreterare - Monica Dahlström, Sörbyn
  • Kassör - Maria Degerman, Gunnarsbyn
  • Ledamot - Karin Degerlund, Rörån
  • Ledamot - Billy Henriksson, Lassbyn
  • Ledamot - Kerstin Sofia Andersson, Sörbyn
  • Suppleant - Mikael Dalman, Dalbacka

Firman tecknas av styrelsen samt enskilt av Jenny Engström respektive Maria Degerman.