Om föreningen

Föreningen

Gunnarsby Lanthandel drivs i medlemsägd regi av Gunnarsbyområdets Lanthandel och service ekonomisk förening. Föreningen bildades 27 januari 2016 efter det att den dåvarande butiken stängt tidigare samma månad.

Målet med föreningen är att säkerställa en butik och ett serviceutbud för bygdens befolkning och besökare med så hög kvalitet som möjligt. Årsstämman utser en styrelse som är ytterst ansvariga för verksamheten. Operativt skall en butiksansvarig och butiksbiträden se till att rörelsen går med vinst samtidigt som befolkningens önskemål gås till mötes i så stor utsträckning som möjligt.

Bli medlem

Som medlem betalar du en medlemsinsats på 1000kr eller 5000kr till BG 5086-0220.
Vid inbetalning är det är viktigt att Du uppger följande: namn, postadress och ev. e-post.

När betalning erhållits skrivs ett medlemsbevis ut till dig (finns att hämta i butiken).
Insats på 1000 kr har en röst i föreningen och insats på 5000 kr har två röster. Det är ej möjligt att erhålla mer än 2 röster per juridisk person, oavsett insats i föreningen.

Kontakt

För frågor som rör föreningen kontaktar ni ordförande alternativt seketerare. Ni kan även maila styrelsen på styrelsen@gunnarsbylanthandel.se

Föreningens organisationsnummer är 769631-5840

Bankgiro: 5086-0220.